Date:setembre 24, 2017

Adequació d’espais per habitar amb consciència

Des de l’antiguitat el ser humà ha estat desenvolupant la seva manera d’habitar el planeta Terra, modificant i transformant l’entorn natural per a garantir millores en les seves condicions de vida.
El ser humà és un ser viu, immers en una realitat amb la que estableix relacions molt profundes i que ha de conèixer per a poder viure, construir i adequar amb consciència.
L’espai vital es defineix com un lloc interactiu i complex, en el qual incideixen les més variades influències, procedents dels astres i l’atmosfera, d’objectes naturals i fabricats, d’emissions visibles i no visibles.
Neix així la necessitat de respondre a aquests grans paradigmes actuals, canviant la manera de veure i de fer les coses, tornar a relacionar-nos amb la natura, sensibilitzar-nos prenent consciència de les coses i buscar solucions sanes que puguin conjugar tècniques tradicionals i modernes.

El curs «Adequació d’espais per habitar en consciència» pretén facilitar les eines necessàries per acompanyar els processos creatius i constructius de totes aquelles persones que desitgin generar un canvi positiu en les seves vides, hàbitats i entorns evolutius per a esdevenir unes solucions més sanes, sostenibles i naturals.

Aquest curs pren com a fil conductor, tres blocs genèrics com son la Sensibilització, els Aspectes essencials de l’hàbitat i les diverses Eines per a l’adequació d’aquests espais.

Vivim envoltats d’harmonia. Més encara, som part d’un sistema d’harmonies; visibles i invisibles”
Lino Althaner

Objectius

Aprendre a desenvolupar I potenciar la sensibilització d’un mateix per a millorar l’espai que habites o et desenvolupes
Prendre consciència dels espais i l’entorn on realitzem qualsevol activitat.
Trobar eines per millorar el teu benestar als espais més propers o que habites.

Data i horari

16, 17, 18 de març i 13,14,15 d’abril i 11, 12 i 13 de maig de 2018

9 jornades de cap de setmana.
Divendres de 16.00 h. a 20.00 h,
Dissabte de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h.
Diumenge de 9:00 h. a 14:00 h. (50 hores).

SENSIBILITZACIÓ                                                                                                                                                                             

1er Divendres.

16:00h – 17:00h: Presentacions, Introducció a la sensibilització i adequació d’espais.
17:00h – 18:00h: Sensibilització i Consciència
18:00h – 20:00h: Dinàmica de sensibilització i consciència. Sensibilització del micro al macro.

1er Dissabte.

10:00h – 14:00h: Dinàmica pràctica: Decidir un espai-entorn. Funcionalitat de l’espai, Aigües, falles i altres energies.
14:00h – 16:00h: Dinar
16.00h – 18:00h: Seguiment de la pràctica. Introducció a la connexió i la tria de materials que ens envolten
18:00h – 20:00h: Xerrada teòrica: Exemples reals i experiències vivencials. Hàbitat i espais d’ús i/o evolutius.

1er Diumenge.

09.00h – 11.00h: Dinàmica pràctica: Ones de forma. Relació amb el que ens envolta.
11:00h – 11:30h:  Descans
11.30h – 14.00h:  Dinàmica pràctica: Aplicacions i usos
Tancament i cloenda del primer mòdul. Precs i preguntes.

ASPECTES ESSENCIALS DE L’HABITAT                                                                                                                               

2on Divendres.

16:00h – 17:30h: Introducció al Feng Shui. Conceptes essencials de l’art mil·lenari del Feng Shui Clàssic.
17:30h – 20:00h: Consciencia de l’entorn que envolta el nostre espai, el nostre Ser, mitjançant el Feng Shui.

2on Dissabte.

10:00h – 11:00h: Introducció als 7 eixos de l’habitat. Dinàmica practica-teòrica.
11:00h – 14:00h: Relació habitat – persona a través dels 7 eixos.
14:00h – 16:00h: Dinar
16:00h – 18:00h: Relació habitat – persona a través dels 7 eixos. Continuació de la dinàmica
18:00h – 20:00h: Dinàmica practica: Posada en practica del mètode dels 7 eixos.

2on Diumenge.

09.00h – 14.00h: Vitralls i freqüències: Color, llum, so, transmitància i vibracions. Taller creatiu.
Tancament i cloenda del segon mòdul. Precs i preguntes.

EINES                                                                                                                                                                                                       

3er Divendres

16:00h – 20:00h: El Buit. Sensibilització amb els objectes que ens envolten.

3er Dissabte

10:00h – 11:00h: Relació Materials – persona
11:00h – 13:00h: Materials saludables. Quins canvis assequibles i accessibles podem fer serevir a casa nostra.
13:00h – 15:00h: Dinar
15:00h – 17:30h: Cromoteràpia. Influència de la llum en el metabolisme i l’estat d’ànim.
17:30h – 19:00h: El So i altres ones de freqüencia.
19:00h – 20:00h: Dinàmica pràctica: Visualització “la casa, l’espai que desitges”. Meditació guiada.

3er Diumenge.

09.00h – 12:30h: Consciència. Experiència vivencial i dinàmiques de sensibilització, d’adequació i consciència.
12:30h – 14:00h: Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.

Programa

Curs teòric i pràctic entorn la sensibilització i consciència de les persones, les edificacions i l’entorn.
Combinarem dinàmiques teòriques, pràctiques i vivencials.
L’eix conductor d’aquest curs pretén fer un recorregut per la Sensibilització, els Aspectes essencials de l’hàbitat i les diverses Eines per a l’adequació d’espais evolutius.

 Formadors

Juan Saez, Arte Zahorí, geobiologia conscient.
Yolanda Vila, Geobiòloga especialitzada en harmonia d’espais

Participants

De 10 a 15 persones.

Està recomanat a les persones que vulguin aprendre a construir parets en pedra seca i altres elements singulars, ja sigui per aplicar-ho en el món rural per recuperació de les ja existents, o també per jardineria, i altres usos paisatgístics i de nou disseny.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.

Material proporcionat per l’Escola

Varilles per als alumnes i pèndols, detector de radiació, EFM, CO2, …per a realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

 Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 385,00 €

Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 308,00 €

  • Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
    El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
    Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció