Date:setembre 24, 2017

Entramats Vegetals. Un recurs natural estructural. (3ª Edició)

Considerant que diversos éssers vius construeixen refugis de fulles, herbes i fibres naturals, aquests materials són possiblement els primers materials de la construcció fets servir pel gènere humà, quan les coves i altres refugis naturals no estaven disponibles.

En l’ús d’entramats vegetals per a la construcció podem diferenciar entre sistemes vius i sistemes en sec. En l’arquitectura tradicional sempre ha esdevingut un recurs natural amb diverses aplicacions pràctiques amb funcions d’ombrig, d’estètica i d’absorció acústica.

Al nostre entorn ens trobem diverses espècies vegetals que amb la seva estructura elàstica i resistent i la seva versatilitat de formes, es pot arribar a construir un seguit d’elements arquitectònics gairebé il·limitat.Aquests són, entre d’altres, el bambú, el vímet, l’avellaner i la canya.

El Bambú és una de les famílies botàniques més extensa (centenars de gèneres diferents) i important per a la humanitat, tant pels seus múltiples usos i infinitat d’aplicacions (se n’han descrit més de 1.500). És l’única família de gramínies adaptada per a construir boscos i demostra una enorme adaptabilitat a diferents sòls i ambients. A més, el seu creixement és dels més ràpids del planeta, arriba a la seva edat adulta només en 4 anys i genera molta més
biomassa per any/ha/tona que els seus homòlegs arbres. El bambú no és autòcton del nostre continent, però en canvi podem trobar plantacions a diferents indrets que persones del passat el van arrelar en els nostres boscos. També és possible plantar-lo i cuidar-lo i aconseguir així un recurs de primera mà de ràpid creixement i apte per a ús estructural.

El Vímet és una fibra vegetal que s’obté d’un arbust de la família dels Salzes i es teixeix per a la construcció de mobles, cistells, etc. en sec però també per a estructures autoportants en viu. Les seves principals característiques són la seva rigidesa (similar a les fustes més utilitzades) però alhora és molt flexible i mal·leable.

L’avellaner (Corylus Avellana) és probablement la fibra vegetal més estesa en el nostre territori. Abundant als Pirineus i Prepirineu i no tant a les zones litorals. És per tant, juntament amb la canya, les fibres més locals i abundants que disposem. N’existeixen moltes varietats i és probablement la fibra natural amb més desconeixença actual de les seves característiques i aplicacions. A part d’avellanes, en podem obtenir fusta, flexible i elàstica,
usada per a fer cistells, bastons, cèrcols de bótes o inclús cabanyes. És un material, a més, molt beneficiós per a la salut dels nostres cultius i, inclús, amb propietats dins el món de la geobiologia com és l’ús com a varetes per als saurins.

Concretament, la construcció amb canya americana (Arundo Donax) és un model de construcció que respecta la natura com a principi fonamental. Incentiva l’ús de materials naturals, realment abundants i renovables. A més la neteja de canyars ajuda a prevenir incendis i riuades, estimula el creixement de la planta, afavorint la fixació de grans quantitats de CO 2 i millora la qualitat del material any rere any. S’optimitza el material per a construir estructures flexibles i orgàniques, però també fortes i estables, capaces de resistir vents, inundacions i fins i tot terratrèmols.

Avui en dia, gràcies a la recuperació d’oficis per part d’algunes professionals joves, tornem a utilitzar aquests materials entramables per a aplicacions tradicionals, com és el cas de la cistelleria, dels canyissos o d’eines de pesca.

El curs “Entramats vegetals. Un recurs natural Estructural” se centra en el coneixement de diferents tipus d’entramats vegetals, les seves característiques (durabilitat, elasticitat i resistència com a fet comparatiu) i en les possibles aplicacions en l’arquitectura actual. Es valoraran tècniques ancestrals i les combinarem amb metodologies més actuals. S’estudiarà i s’aplicarà l’ús de materials com la canya (Arundo Donax), el vímet (família Salix), l’avellaner i el bambú, comprovant les seves propietats i limitacions físiques a partir de l’aplicació pràctica.

Objectius Generals del Curs

1 Coneixement de les possibilitats i límits d’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Múltiples aplicacions i característiques.
2 Breu recorregut de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura i coneixements que han integrat entramats vegetals en projectes funcionals recents.
3 Transmissió dels coneixements pràctics necessaris per a la construcció d’una estructura autoportant amb cada un dels materials estudiats al curs (Arundo Donax, Bambú i Avellaner).
4 Posar a l’abast de les alumnes les especificacions mínimes necessàries per a la realització de detalls constructius tals com el “nuat”, les “fonamentacions” i la “protecció al sol i a la pluja” de les citades estructures autoportants.

Participants:

Des de persones interessades a poder construir-se una estructura per a una mateixa fins a professionals del món del disseny d’interiors passant per arquitectes i tècnics de la construcció.

Programa:

TEORIA: Visió històrica i actual de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Tipus de materials d’unions i lligats. Resistència, elasticitat i durabilitat dels diferents materials entramables. Punts forts, punts febles. Fonamentacions. Cobriments. Relació de les fibres vegetals amb altres materials de construcció, com l’argila, el guix, l’escaiola, la pedra i la calç.

PRÀCTICA:

-Realització d’un umbracle (estructura lleugera autoportant) a partir d’una tècnica de construcció amb feixos de canya (Arundo Donax) seguint el mètode d’Investigació Canyera. Es realitzarà la recollida i preparació de la canya, d’origen local, i es construirà una estructura. Es practicarà amb diferents usos de la canya, es practicaran diferents nusos i compatibilitat amb fonamentacions.

-Realització d’una estructura recíproca amb bambú local. Amb nuat vegetal.

-Realització d’una cúpula (estructura lleugera autoportant) amb avellaner. Es realitzarà la recollida i preparació de les vares, d’origen local, i es construirà l’estructura.

-Prepararem i utilitzarem diferents tècniques per a preparar els materials per entramats, encanyissats, llates, trenats, etc.

-Realitzarem una visita d’un ombracle infantil fet en vímet viu.

Formadors:

Martí Ferrer i Fornells: Membre de l’Escola Orígens.
Ferran Noguera: Especialista en unions metàl·liques per a entramats vegetals i ferrer.
Oriol Rosselló: Arquitecte membre de CATS i membre fundador de bangolo.com.
Marc Fando: Membre del Col·lectiu Investigació Canyera del col·lectiu d’arquitectes VOLTA; investigadores i aplicadores del mètode “Canya Viva”.
Aleix Grifoll Bravo: Professional del treball amb entramats vegetals i, concretament, amb el món de la cistelleria.

Data i horari:

15-16-17 de Juny de 2018, de Divendres a Diumenge.

Divendres

10-10.30h: Arribada de les participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’escola Orígens

10.30-11h: Quin és el contingut del curs? Característiques dels materials: durabilitat, elasticitat i resistència. Límits i aplicacions dels materials.

11-12.30h: Dinàmica: anem a tallar canyes. On creix la canya? Quan i Com la tallem? Anem a tallar avellaner. On creix l’avellaner? Quan i com tallem les vares? Eines i seguretat.

12.30-14h: Dinàmica: Aprenem a fer nusos aplicats a estabilitzar una estructura recíproca de bambú.

14-16h: DINAR

16-18.30h: Dinàmica: Construïm una cúpula autoportant d’avellaner. L’experiència de les cabanyes d’Argelaguer i el principi de reiteració constructiva.

18.30-20h: Xerrada (Oriol Rosselló) Context històric Entramats Vegetals i aplicacions actuals.

Dissabte

10-14h: Dinàmica: Preparació Feixos de Canyes (Arundo Donax) + Nus ByStrinkel amb Corda de cànem i classificat de canyes. Fonamentacions específiques en entramats. Com evitar la podridura i assegurar la transmissió de càrregues. Fabriquem els arcs. El nus helicoidal amb corda de sisal.

14-16h: DINAR

16-19h: Dinàmica: Aixequem l’estructura. Encaix amb fonamentacions i trava de l’estructura. Fem treballar els arcs. Nuem els arcs entre ells. De l’arc simple als arcs col·laboradors. Col·loquem els nervis (estructura secundària). Preparem per a l’entramat final. Prova de càrrega de l’estructura.

19-20h: Xerrada (Marc Fando) Tot sobre l’Arundo Donax. Detalls i sistemes constructius, obres realitzades.

Diumenge

9-14h: Cosim les estructures aixecades, entramat de vímet, bambú, avellaner i canya.

14-16h: DINAR

16-17h: Visitem el pati de l’escola bressol de Les Planes d’Hostoles. Una experiència bioconstruïda. Avaluació general i dubtes. Cloenda del curs.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Paper i llapis.

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall  per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: En començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeta, infusions, pica-pica, … Obert als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 198,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 158,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció