Date:setembre 24, 2017

Els Entramats Vegetals. Un recurs natural. (4ª Edició)

Considerant que diversos essers vius construeixen refugis de fulles, herbes i fibres naturals, aquests materials són possiblement els primers materials de construcció fets servir pel gènere humà, quan les coves i altres refugis naturals no estaven disponibles.

En l’ús d’entramats vegetals per a la construcció podem diferenciar entre sistemes vius i sistemes en sec. En l’arquitectura tradicional sempre ha esdevingut un recurs natural amb diverses aplicacions pràctiques com son els murs verticals enjardinats; amb funcions d’ombrejat, d’estètica i d’absorció acústica, els canyissos revestits d’escaiola o d’argila per a cobrir o delimitar espais i fins i tot com a estructura portant.

Al nostre entorn ens trobem diverses espècies vegetals que amb la seva estructura elàstica i resistent i la seva versatilitat de formes, es pot arribar a construir un seguit d’elements arquitectònics gairebé il·limitat. Tant el salze, com la canya autòctona i l’americana, l’avellaner o el bambú son plantes vives que converteixen la tradició en una moderna solució.

La construcció amb canya americana (Arundo Donax) és un model de construcció que respecta la natura com a principi fonamental. Incentiva l’ús de materials naturals, realment abundants i renovables. A més la neteja de canyars ajuda a prevenir incendis i riuades, estimula el creixement de la planta, afavorint la fixació de grans quantitats de CO 2 i millora la qualitat del material any rere any. S’optimitza el material per a construir estructures flexibles i orgàniques, però també forts i estables, capaces de resistir vents, inundacions i fins i tot terratrèmols.

El curs “Entramats vegetals. Un recurs natural” es centra en el coneixement de diferents tipus d’entramats vegetals i en les possibles aplicacions en l’arquitectura actual. S’estudiarà i s’aplicarà l’ús de materials com la canya (Arundo Donax), la morera, el vímet, l’avellaner i el bambú, comprovant les seves propietats i limitacions físiques a partir de l’aplicació pràctica.

Objectius Generals del Curs

1 Coneixement de les possibilitats i límits d’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Múltiples aplicacions.
2 Breu recorregut de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura i coneixements que han integrat entramats vegetals en projectes funcionals recents
3 Transmissió dels coneixements pràctics necessaris per a la construcció d’una estructura autoportant lleugera a cadascuna de les participants
4 Transmissió dels coneixements pràctics necessaris per a la realització d’entramats vegetal amb diferents espècies vegetals (morera, vímet i avellaner) a cadascuna de les participants
5  Posar a l’abast de les alumnes les especificacions mínimes necessàries per a la realització de detalls contructius tals com el “nuat”, les “fonamentacions” i la “protecció al sol i a la pluja” de les citades estructures autoportants.

Participants:

Des de persones interessades a poder construir-se una estructura per a una mateixa fins a professionals del mòn del disseny d’interiors passant per arquitectes i tècnics de la construcció.

Programa:

TEORIA: Visió històrica i actual de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura, les canyes i especificament  la canya americana (Arundo Donax). Tipus de materials d’unions i lligats. Resistència de la canya. Punts forts, punts febles. Fonamentacions. Cubricions. Relació de les fibres vegetals amb altres materials de construcció, com l’argila, la pedra i la calç.

PRÀCTICA: Realització d’una estructura lleugera autoportant a partir d’una tècnica de construcció amb feixos de canya americana (Aduno Donax) seguint el mètode d’ “Investigació Canyera” (Mètode simplificat del mètode Canya Viva). Es realitzarà la recollida i preparació de la canya, d’origen local, i es construirà una estructura. Es practicarà amb diferents usos de la canya, es practicaran diferents nusos i compatibilitat amb fonamentacions. Realitzarem una pràctica amb el vímet i descobrirem les multi aplicacions que existeixen amb l’ús de diferents fibres vegetals per l’ús en l’arquitectura i la construcció natural.

Formadors:

Oriol Rosselló: Arquitecte membre de CATS i membre fundador de bangolo.com.
Marc Fando: Membre del Col·lectiu Investigació Canyera del col·lectiu d’arquitectes VOLTA; investigadores i aplicadores del mètode “Canya Viva”.
Aleix Grifoll Bravo: Professional del treball amb entramats vegetals i, concretament, amb el mòn de la cistelleria.

Data i horari:

14-15-16-17 de Juny de 2018, de Dijous a Diumenge.

Dijous

10-11h:            Arribada de les participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’escola Orígens
11-14h:            Dinàmica: anem a tallar canyes. On creix la canya? Com la tallem? Eines i seguretat.
14-16h:           DINAR
16-18h:           Dinàmica: Aprenem a fer nusos. Tipus de cordes i fils.
18-20h:           Xerrada (Oriol Rosselló) Context històric Entramats Vegetals

Divendres 

10-14h:           Dinàmica: Preparació Feixos de Canyes (Arundo Donax)
14-16h:           DINAR
16-18h:           Dinàmica: fonamentacions. Piscina vs. Colador
18-20h:           Xerrada (Marc Fando) Tot sobre l’Arundo Donax. Detalls i sistemes constructius, obres realitzades.

Dissabte

10-14h:           Dinàmica: aixequem l’estructura. Encaix amb fonamentacions i traba de l’estructura. Últims nuats.
14-16h:           DINAR
16-18h:           Dinàmica: entramats vegetals. L’avellaner, el vímet, la morera.
18-20h:           Xerrada (Aleix Grifoll) cosim l’arquitectura. Treballs de Cistelleria.

Diumenge

9-13h:             Dinàmica: Cosim l’estructura aixecada.
13-14h:           DINAR
14-15h:           Evaluació general i dubtes. Prova de càrrega de l’estructura.
15-16h:           Cloenda del curs.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Paper i llapis.

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall  per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeta, infusions, pica-pica, … obert als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 245,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 196,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció