Date:setembre 24, 2017

Estufes de Massa Tèrmica (6ª Edició).

Una estufa és un aparell de calefacció que fa servir una gran diversitat de materials de combustió com la llenya, el carbó o restes vegetals com pinyols i closques de fruits, per a calefactar una estança.
Les estufes de massa tèrmica o d’alta inèrcia tèrmica, tenen una cambra de combustió a partir de la qual es construeix un circuit de tir per on és conduïda la flama i el gas del fum fins arribar a la sortida de fums. Aquest circuit està construït amb maons refractaris i/o maons massissos que acumulen tota la calor de la combustió irradiant-lo posteriorment, poc a poc, cap a la resta de l’habitatge. La massa tèrmica de les estufes acumuladores varia segons la superfície a escalfar, pot ser superior als 1.000 kg. de pes per una casa unifamiliar. Aquesta massa tèrmica és la que fa que l’estufa sigui tant eficient.
El combustible mes freqüent que utilitzen les estufes acumuladores de massa tèrmica és la llenya, un material que si està ben gestionat és molt sostenible i inesgotable. És fa servir sense gairebé cap procés de transformació i pot esdevenir en un producte local. Les estufes de massa tèrmica tenen el menor consum de llenya que es pot donar en una estufa, varia segons la superfície a calefactar però oscil·la entre 10 i 20 kg. de llenya al dia per a una casa unifamiliar. Això indica un consum aproximat de 2.500 kg a l’any, valor molt inferior al consum mitjà dels habitatges actuals al nostre país.
Les estufes acumuladores o de massa térmica emeten calor per radiació, sens dubte la calor més confortable i de més qualitat, escalfen i assequen les parets, i no aixequen pols, A més, gràcies a l’argila, material utilitzat en la seva construcció, no ressequen l’ambient, mantenen una humitat relativa ambiental òptima i l’aire esdevé més sa al ser més ric en ions negatius.

El taller “Estufes de massa tèrmica” es centrarà en l’estudi i la pràctica per aconseguir la màxima eficiència en una estufa a través d’un combustible tant apreciat i renovable com és la llenya. Aquest taller pretén ser un curs d’introducció al món de les estufes, aplicant mètodes pràctics i conceptuals, que alhora t’engrescarà a fer el teu propi disseny i la posterior construcció d’una de les estufes amb més alt rendiment que existeix.

Objectius Generals del Curs

Aprendre i aplicar els conceptes més importants de disseny, de rendiment i de materials adequats per a la construcció d’estufes de massa tèrmica.

Objectius Particulars

Conèixer les característiques d’una estufa de massa tèrmica per a iniciar-se en la seva construcció per a escalfar un habitatge.
Aprendre i saber aplicar els conceptes més significatius relacionats amb el confort i la gestió de l’energia a casa nostra.

Data i horari

22, 23, 24 i 25 de Febrer de 2018
4 jornades de cap de setmana. Dijous divendres i dissabte: de 10:00 h a 14:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, i Diumenge de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 16:00 h (30 hores).

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.

Dijous.
10:00-14:00: Arribada dels participants a l’escola. Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens. Pràctica constructiva. El foc a les nostres llars. Disseny, materials i construcció.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-18:00: Elaboració de diferents sistemes de combustió i calefacció. Principis bàsics.
18:00-20:00: Xerrada-Estudi: Disseny i conceptes bàsics per a l’elaboració d’estufes de massa tèrmica. Estudi i aplicacions per a la caixa de combustió, l’acumulació tèrmica i la sortida de fums.

Divendres.
10:00-14:00: Pràctica constructiva. Construcció de diversos sistemes de calefacció i acumulació.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-20:00: Xerrada-Dinàmica: Mecanismes de confort i eficiència energètica.

Dissabte.
10:00-14:00: Pràctica constructiva. Construcció d’una estufa de massa tèrmica. Altres mecanismes de calefacció. Conceptes de disseny i termodinàmica. Materials adequats i sistemes d’implementació d’instal·lacions tèrmiques.
14:00-16:00: Dinar.
16:00-20:00: Continuació de la pràctica i demostració de casos reals.

Diumenge.
09:00-13:00: Pràctica constructiva.
13:00-14:00: Dinar.
14:00-16:00: Acabats i finalització de l’estufa de massa tèrmica. Conclusions, precs i preguntes.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció d’una estufa de massa tèrmica.

Teoria: Coneixements essencials sobre la gestió i eficiència de l’energia i el confort tèrmic. Massa tèrmica i aïllament tèrmic. Principis per una combustió eficient, disseny i dimensionament, materials, formes i usos. Tipus d’instal·lacions de calefacció i d’acumulació de calor. Analítica de gasos. Connexions i afegits de diversos components com l’aigua calenta sanitària, portes, accessos de registre, sortida de fums, cuina, bancs radiants i altres elements per a la millora de l’eficiència.

Pràctica: Estudi i construcció d’estufes fetes amb maons ceràmics, de terra compactada i morters d’argila i calç. Familiaritzar-se amb el treball amb ceràmica. Aplicació de mètodes de disseny per a la construcció d’estufes de llenya. Maquetació de la teva pròpia estufa. Mostra de diversos casos reals i de varis ingenis per a escalfar. Treball individual i en equip.

Formadors

Joan Colin, estufaire, restaurador de patrimoni artístic i membre fundador de Permacultura Barcelona.
José Miguel López García, Pèrit judicial en energies renovables especialitzat en estalvi energètic. Gerent del Grup TIRDI.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Estufaires, instal·ladors i professionals del disseny i la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques del ram de paleta (gaveta, paleta, cubells…), mescladora, mola, maons ceràmics i refractaris, argila, sorra, palla, aïllaments tèrmics, diversos morters, conductes i altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 290,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 232,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció