messianic jewish singles

La Permacultura és un sistema holístic per al disseny d’assentaments humans sostenibles. Els seus principis deriven d’observar com funcionen els sistemes naturals. Inclou la producció d’aliments, fibra i energia, la fertilitat del sòl, la gestió de l’aigua, el disseny de l’hàbitat, creant cicles com ho fa la naturalesa i afavorint les relacions sinèrgiques beneficioses entre els elements.

La Permacultura també s’aplica al disseny de comunitats i sistemes econòmics. Ofereix solucions pràctiques als problemes amb què ens enfrontem a nivell global, i és una forma molt eficaç d’actuar localment per a la recuperació de la salut del planeta.

Objectius Generals del Curs

Conèixer els conceptes bàsics de la Permacultura, els seus principis i com aplicar-los a un lloc.

Objectius Particulars

Conèixer la importància d’un sistema natural equilibrat en relació a qualsevol activitat humana mitjançant l’observació i el disseny.

Data i horari

26 i 27 de Novembre de 2016
Un cap de setmana intens; Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i el Diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 18 h

Dissabte:
10:00 – 14:00 h
– Arribada dels participants a l’escola
– Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens
– Breu historia de la Permacultura
– Las 3 Ètiques de la Permacultura
– Input/Output Analysis
– Els principis de disseny
14:00 – 16:00 h – Descans/Dinar
16:00 – 18:00 h
– Introducció als diversos mètodes de gestió de: Aigua, Terra, Vegetació (bosc comestible) i Animals
18:00 – 20:00 h
– Documental i debat

Diumenge:
10:00 – 14:00 h
– Zones i sectors (una eina de disseny)
– Pràctica: Disseny aplicat (ensenyem i practiquem tècniques de recuperació del sòl/compost)
14:00 – 16:00 h – Descans/Dinar
16:00 – 18:00 h
– Permacultura i la nostra Societat
– Permacultura i Economia
– Següents passos : On es pot aplicar la Permacultura en la meva vida?

Programa

Teoria: Principis i ètiques de la Permacultura, principis de disseny, procés de disseny. Breu introducció a l’agua, la terra, les plantes i els animals.
Pràctica: Diversos exercicis de disseny, input-output anàlisis i un exemple de fer compost ràpid i eficaç.

Formadors

 

Participants

De 10 a 15 persones.
Tothom que estigui interessat en les pràctiques sostenibles i que vulgui aprendre i entendre el disseny de Permacultura (No es requereix experiència prèvia)
Interessats en iniciar-se en l’estudi i l’observació dels mecanismes necessaris per a una activitat humana equilibrada.
Professionals del disseny, la jardineria, l’agricultura, etc.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba de treball còmode, llapis i paper.

Material proporcionat per l’Escola

Materials necessaris per a les dinàmiques de grup * Documentació informativa i/o apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble , menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas Vedruna (apartaments rurals) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert per als participants.

Preus

Preu General: 96,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 62,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172 – Les Planes d’Hostoles (Girona)

 

Fer la Inscripció