Date:octubre 05, 2016

Introducció Intensiva al Disseny de Permacultura

La Permacultura és un sistema holístic per al disseny d’assentaments humans sostenibles. Els seus principis deriven d’observar com funcionen els sistemes naturals. Inclou la producció d’aliments, fibra i energia, la fertilitat del sòl, la gestió de l’aigua, el disseny de l’hàbitat, creant cicles com ho fa la naturalesa i afavorint les relacions sinèrgiques beneficioses entre els elements.

La Permacultura també s’aplica al disseny de comunitats i sistemes econòmics. Ofereix solucions pràctiques als problemes amb què ens enfrontem a nivell global, i és una forma molt eficaç d’actuar localment per a la recuperació de la salut del planeta.

Objectius Generals del Curs

Conèixer els conceptes bàsics de la Permacultura, els seus principis i com aplicar-los a un lloc.

Objectius Particulars

Conèixer la importància d’un sistema natural equilibrat en relació a qualsevol activitat humana mitjançant l’observació i el disseny.

Data i horari

26 i 27 de Novembre de 2016
Un cap de setmana intens; Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i el Diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 18 h

Dissabte:
10:00 – 14:00 h
– Arribada dels participants a l’escola
– Presentació del curs a càrrec de l’equip Orígens
– Breu historia de la Permacultura
– Las 3 Ètiques de la Permacultura
– Input/Output Analysis
– Els principis de disseny
14:00 – 16:00 h – Descans/Dinar
16:00 – 18:00 h
– Introducció als diversos mètodes de gestió de: Aigua, Terra, Vegetació (bosc comestible) i Animals
18:00 – 20:00 h
– Documental i debat

Diumenge:
10:00 – 14:00 h
– Zones i sectors (una eina de disseny)
– Pràctica: Disseny aplicat (ensenyem i practiquem tècniques de recuperació del sòl/compost)
14:00 – 16:00 h – Descans/Dinar
16:00 – 18:00 h
– Permacultura i la nostra Societat
– Permacultura i Economia
– Següents passos : On es pot aplicar la Permacultura en la meva vida?

Programa

Teoria: Principis i ètiques de la Permacultura, principis de disseny, procés de disseny. Breu introducció a l’agua, la terra, les plantes i els animals.
Pràctica: Diversos exercicis de disseny, input-output anàlisis i un exemple de fer compost ràpid i eficaç.

Formadors

 

Participants

De 10 a 15 persones.
Tothom que estigui interessat en les pràctiques sostenibles i que vulgui aprendre i entendre el disseny de Permacultura (No es requereix experiència prèvia)
Interessats en iniciar-se en l’estudi i l’observació dels mecanismes necessaris per a una activitat humana equilibrada.
Professionals del disseny, la jardineria, l’agricultura, etc.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba de treball còmode, llapis i paper.

Material proporcionat per l’Escola

Materials necessaris per a les dinàmiques de grup * Documentació informativa i/o apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble , menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas Vedruna (apartaments rurals) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert per als participants.

Preus

Preu General: 96,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 62,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172 – Les Planes d’Hostoles (Girona)

 

Fer la Inscripció