Date:gener 18, 2015

Volta Catalana. Abril 2015

El curs “Volta catalana” té com a objectiu el coneixement dels materials més usuals, les diverses tècniques i els tipus de volta catalana que existeixen, així com la seva posada en pràctica. Per a realitzar aquest curs farem un recorregut breu en la història d’aquest element constructiu, estudiarem els conceptes mes bàsics tant de forma com de materials i ho posarem en pràctica realitzant diferents tipus de volta catalana a escala real.

Durant la realització del curs es durà a terme les diferents proves empíriques que permetran analitzar estructuralment el funcionament de la Volta Catalana.

Objectius Generals del Curs

Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de construcció d’una volta catalana.

Objectius Particulars

Conèixer els materials, eines de càlcul i tècniques de construcció per a realitzar una volta catalana.

Programa

Teoria: Breu recorregut per la història amb els principals representants de la tècnica constructiu a nivell local, nacional i internacional. Es tractarà la validesa de les aportacions numèriques i experimentals al comportament estructural, la importància dels materials utilitzats i les particularitats del procés constructiu.

Pràctica: Realització d’una volta catalana, amb maons plans i amb altres materials constructius.

Dates

24, 25 i 26 d’abril de 2015.

Alumnes

De 10 a 15 persones

Públic

Interessats/des en formar-se en la construcció de voltes catalanes amb diverses tècniques.
Professionals del disseny i la construcció.

Formadors

Jordi Faulí. Arquitecte, Director de la Sagrada Familia.
Oriol Palou. Arquitecte, Consultor d’estructures i membre fundador d’Empiria.
Ramon Guarda. Oficial primer de paleta i constructor de tècniques tradicionals.
Marià Casas. Director Tècnic de Ciments Collet.
Pere Duran. Fabricant de peces ceràmiques Can Duran amb processos de cocció sostenibles.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)