Date:septiembre 29, 2016

La tècnica constructiva de la Pedra Seca.

Fer la Inscripció

Utilitzant l’ancestral tècnica de construcció amb pedra seca, es pot arribar a construir tota mena de murs de pedra en sec, empedrats de pedra seca, murs de partió, cabanes, orris o pallisses, folrat de mines, pous, cisternes i molts d’altres elements i construccions amb pedra, donades les grans possibilitats que ens dóna aquest element com a única matèria prima utilitzada. La seva importància excedeix l’abast d’aquestes aplicacions dins els límits de l’Arquitectura catalana i mediterrània.
La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de la lletra per a que els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament com a drenatge de la pluja i retenció de terres en el cas dels murs de feixes i marges.
Cada tipus de pedra comporta un estil i una manera de construir, així doncs trobem força diferents murs fets amb pissarres i murs fets amb pedra calcària, o fins i tot amb gresos o roques granítiques o volcàniques. Cal afegir que cada marger (nom que es dóna a l’artesà de la pedra en sec) té el seu art i ho fa a la seva manera, o bé apresa o bé per tradició…
Aquest taller pretén posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot reconstruint algun marge, consolidant una cabana, trenant un mur de pedra i reconstruint un forn de calç. Alhora, volem donar a conèixer la importància de les construccions amb pedra seca com a sistema constructiu, fent un recorregut dels conceptes més pràctics fins al reconeixement i la tasca tant important que estan realitzant avui en dia entitats locals i de caràcter general en el nostre territori.

Objectius Generals del Curs

Conèixer les normes bàsiques de la construcció en pedra seca.
Identificar i reconèixer el tipus de pedra del nostre entorn.
Conèixer la morfologia i la orientació dels minerals que composen les pedres. D’aquesta manera podrem col•locar la pedra i construir qualsevol element amb pedra seca de la manera més favorable possible.
Estudiar les diverses activitats que es promouen en el nostre territori a través de les diverses entitats.

Objectius Particulars

Conèixer els diferents tipus de construcció amb pedra més comuns al nostre territori, tot treballant el material petri i la seva col•locació, davant d’un element constructiu concret.

Data i horari

10, 11 i 12 de Març de 2017
3 jornades de cap de setmana. Divendres de 16.00 h. a 20.00 h, Dissabte de 10:00 h. a 14:00 h. i de 16:00 h. a 20:00 h. Diumenge de 9:30 h. a 14:00 h. i de 15:00 h. a 18:00 h. (20 hores).

Divendres.
16:00-18:00: Presentacions, Introducció a la Ruta de la Pedra Seca a les Planes D’Hostoles, conceptes constructius i dinàmiques al nostre territori. Observació del territori i Replanteig de les tasques per a la reconstrucció d’un forn de calç i/o cabana de pastor.
18:00-20:00: Xerrada teòrica: El sistema constructiu de la pedra seca..

Dissabte.
10:00-14:00: Pràctica constructiva: Introducció a la tècnica constructiva. Sistema constructiu, detalls i tècnica. Arrencada, construcció i coronament. Elements singulars i exemples arquitectònics.
14:00-16:00: Dinar.
16.00-18:00: Seguiment de la pràctica.
18:00-20:00: Xerrada de Geologia. Anàlisi i estudi de la geomorfologia de les pedres. Resistències, orientació i disposicions de l’element petri.

Diumenge.
09:30-15:00: Pràctica constructiva, reconstrucció de marges i partions, Anàlisi i manteniment del forn de calç. Altres elements.
16:00-18:00: Eines de disseny i catalogació d’elements singulars.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca.

Teoria: Principis mecànics i arquitectònics. Historia de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. Conèixer la tècnica margera i altres tècniques constructives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arrencada en tota construcció de pedra seca. Tècniques de reconstrucció i consolidació de murs de pedra seca. Estudi dels diferents tipus d’elements constructius amb la pedra en sec; feixes, murs de partió, cabanes, paviments o vials. Anàlisis de la geologia del terreny i el tipus de pedra apta per al treball en pedra seca.

Pràctica: Reconstrucció d’un marge (sanejament de murs per reparar, planteig dels gruixos, criteris a seguir per pujar paret) i consolidació d’un forn de calç i/o d’una cabana de pedra seca. Estudi i anàlisis de diferents elements de pedra seca (margeres, partions, cabanes, pous de calç i forns de calç). Aplicar metodologies correctes de treball. Iniciar un mur de pedra seca. Llei de la trava. Coronaments i elements singulars. Familiaritzar-se amb les eines i els mecanismes per a una bona feina. Iniciarem el projecte de recuperació del patrimoni cultural i natural “la Ruta de la Pedra Seca” al municipi de Les Planes d’Hostoles.

Ruta de la Pedra Seca. Iniciativa cultural entorn la pedra seca, a través d’un itinerari saludable pel patrimoni rural del municipi de Les Planes d’Hostoles a la Garrotxa. Reconstrucció d’elements singulars amb pedra seca.

Formadors

Jordi Grau,ambientòleg i tècnic de l’Observatori del paisatge de Catalunya.
Roger Solé, marger i membre fundador de La Feixa Pedra Seca.
Carles Blasco, arquitecte i membre de l’Associació Pedra Tosca.
Jordi Ferrer, geòleg i membre fundador de Lithos Geotècnia
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Està recomanat a les persones que vulguin aprendre a fer parets en pedra seca, ja sigui per aplicar-ho en el món rural per recuperació de les ja existents, o també per jardineria, i altres usos paisatgístics i de nou disseny.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, maceta i punxó… per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

Preus

Preu General: 148,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 90,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)