Revestiments Naturals. Iniciació als estucs de Calç i Argila (5ª Edició.)

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració, gràcies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació i la restauració actual s’ha de basar en el coneixement científic del material.
Alhora l’argila és un dels aglomerants més naturals i amb un procés d’extracció de molt baix impacte ambiental. S’usa com a matèria prima per a l’elaboració de ceràmica i les seves propietats com a material de construcció el fan inigualable, fent-lo servir des de l’antiguitat, en tot tipus de construcció amb terra. Entre ells els revestiments de murs i sostres.
Una bona pràctica constructiva, consisteix en l’ús de materials i tècniques el més semblants possibles a les originals, per aquest motiu, l’elecció de la calç i l’argila en bioconstrucció, resulta sempre adequada. Tot i així la complexitat de funcions que pot abastar aquests materials, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació i de manera habitual per a evitar la càrrega ecològica que comporta la seva reparació o substitució.
El curs “Revestiments Naturals. Iniciació als estucs de Calç i Argila” vol donar a conèixer les capacitats tècniques dels propis materials i tot el ventall d’aplicacions possibles, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes. Amb el binomi calç i argila hi ha tot un món per descobrir i unes solucions tècniques molt apropiades per a l’adequació dels nostres edificis.

Objectius Generals del Curs

Conèixer la calç grassa, la calç hidràulica i l’argila com a materials per als revestiments continus, les seves capacitats tècniques i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits.

Objectius Particulars

Posar a l’alumne en contacte amb les tècniques dels estucs de calç i els revestiments d’argila, descobrint i  identificant amb la pràctica les propietats d’aquests materials, tant junts com per separat.

Data i horari

17, 18, 19 i 20 de maig de 2018
4 jornades de cap de setmana. Dijous de 09.30 a 20.00, Divendres i Dissabte de 10.00h a 20.00h i Diumenge de 9:00 h. a 16:00 h. (30 hores).

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.

Dijous.
09.30: Arribada dels participants a l’escola. Presentacions i Inici de Curs.
10.00: Revestiments Naturals, el món dels aglomerants.
11.00: Pràctica: Preparació de suports, reglejat, mestrejat, cantoneres i morters base.
14.00: Dinar.
16.00: Pràctica/Teoria. El món de la Calç.
18.00: Pràctica/Teoria. El món de l’Argila.
20.00: Fi de la Jornada.

Divendres.
10.00: Pràctica constructiva. Aplicacions amb morters d’Argila.
14.00: Dinar.
16.00: Pràctica de Calç, Argila i morters mixtes. Aplicacions i revestiments de Calç i Argila.
20.00: Fi de de Jornada.

Dissabte.
10.00: Pràctica de Calç, Argila i morters mixtes. Aplicacions i revestiments de Calç i Argila.
14.00: Dinar.
16.00: Pràctica de Calç i morters mixtes. Aplicacions i revestiments de Calç i Argila.
20.00: Fi de de Jornada.

Diumenge.
09.00: Pràctica de Calç aèria i hidràulica. Aplicacions i revestiments.
13.00: Dinar.
14.00: Pràctica de Calç aèria i hidràulica. Aplicacions i revestiments. Continuació.
16.00: Conclusions, precs i preguntes. Fi de la jornada.

Programa

Teoria: Coneixement dels materials a nivell fisicoquímic. Perquè la calç en la construcció. Classificació comercial de la calç. Calç aèria en pasta. Apagat de la calç. El cicle de la calç. Calç hidràulica. Hidròxid càlcic. S XXI: El renaixement de l’argila i la calç. Les argiles. Els àrids. L’aigua. Els pigments. Les retraccions. Les eines. Acabats. Dosificacions i aplicacions. Exemples gràfics. El guix, paviments i revestiments.

Pràctica: Materials a tractar: Calç aèria grassa i calç hidràulica. Àrids: marbre i sorra calcària. Pigments naturals. Argiles. Suports: Guix, morter i maó. Eines bàsiques: Paleta. Punxó. Paletí. Ferro de cremar. Llana. Navalla. Remolinador. Cantonera. Buidador. Preparació i proporcions dels morters: Pasta magra. Morters base i d’acabat. Pasta de protecció o sacrifici. Morters mixtes. Pasta per lliscar. Colorimetria dels revestiments: Teoria del color. Aplicació de colors en estucs. Barreja de colors. Tipus d’acabats: Remolinat d’un color o tenyit al fresc. Imitació al marbre. Raspat. Imitació de totxanes. Lliscat. Trencadís. Picat amb paletí o buixarda. Esgrafiats lineals i ornamentals. Imitació de pedres. Combinació d’acabats. Marcat de pedres lliscades, serrades, senzilles i ornamentals. Tècnica del Tadelak. Preparació de motllures per a esgrafiats.

Formadors

Joan Quer, Oficial 1er de paleta i constructor d’ofici.
Oriol Balliu, Expert en revestiments d’argila, educador ambiental i membre fundador de Rocamare.
Cristina Thió, Gerent de Chroma Rehabilitacions SL especialitzada en conservació-restauració.
Rafael Medina, Paleta d’ofici, formador en construcció i membre fundador d’Extrem.
I amb la col·laboració especial de:
Miquel Barcons, Gerent i aplicador de Com-Cal. Comercialització de calç i de tots els seus complements.
Jordi Traiter, Gerent i distribuïdor d’Argiles Colades. Comercialització d’argiles i derivats per a la ceràmica i la construcció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Professionals del món de la construcció, de l’estuc i de la pintura decorativa. Tot i que el nivell serà molt tècnic, poden participar arquitectes, aparelladors, interioristes, conservadors, restauradors, rehabilitadors, tècnics de patrimoni, arqueòlegs, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode, paper i llapis.
Eines: llana, paleta, paletí i remolinador (recomanable).
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

Guants de plàstic, llana, paleta, paletí, remolinador, batedora elèctrica, galleda, calç, àrids, pigments i suports per a fer les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 275,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 220,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Fer la Inscripció