Date:gener 17, 2015

Revestiments Naturals. Maig 2015

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració, gracies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació i la restauració actual s’ha de basar en el coneixement científic del material.

Per una altra banda, l’argila és un dels aglomerants més naturals i amb un procés d’extracció de molt baix impacte ambiental. S’usa com a matèria prima per a l’elaboració de ceràmica i les seves propietats com a material de construcció el fan inigualable, fent-lo servir des de l’antiguitat, en tot tipus de construcció amb terra. Entre ells els revestiments de murs i sostres.

Una bona pràctica constructiva, consisteix en l’ús de materials i tècniques el més semblants possibles a les originals, per aquest motiu, l’elecció de la calç i l’argila en bioconstrucció, resulta sempre adequada. Tot i així la complexitat de funcions que pot avarcar aquests dos materials, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació i de manera habitual per a evitar la càrrega ecològica que comporta la seva reparació o substitució.

El curs “Revestiments Naturals. Iniciació als estucs de Calç i Argila” vol donar a conèixer les capacitats tècniques dels propis materials i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes. Amb el binomi calç i argila hi ha tot un mon per descobrir.

Objectius Generals del Curs

Conèixer la calç grassa i l’argila com a materials per als revestiments continus, les seves capacitats tècniques i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits.

Objectius Particulars

Posar a l’alumne en contacte amb les tècniques dels estucs de calç i d’argiles, identificant amb la pràctica les propietats d’ambdós materials, tant junts com per separat.

Alumnes

De 10 a 15 persones.

Públic

Professionals del món de la construcció, de l’estuc i de la pintura decorativa.

Tot i que el nivell serà molt tècnic, poden participar arquitectes, aparelladors, interioristes, conservadors, restauradors, rehabilitadors, tècnics de patrimoni, arqueòlegs, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges.

Formadors

Rafael Medina. Paleta d’ofici, formador en construcció i membre fundador d’Extrem.
Eduard Llop. Membre encarregat de l’àrea de bioconstrucció de l’empresa Clau21. Constructor de tècniques amb terra i aplicador de revestiments d’argila.
Miquel Barcons. Gerent i aplicador de Com-Cal. Comercialització de calç i de tots els seus complements.
Jordi Traiter. Gerent i distribuïdor d’Argiles Colades. Comercialització d’argiles i derivats per a la ceràmica i la construcció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)