Date:setembre 24, 2017

Volta Catalana (6ª Edició).

La volta catalana o volta de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana amb la qual s’han cobert grans llums sense utilitzar ferro ni formigó. Es poden fer més petites i més grans, amb l’únic reforç del doblat de les successives capes del mateix material.
Els materials emprats en aquest tipus de construcció són maons col·locats deixant a la vista la seva part plana amb més superfície i com a material d’unió guix i morter de ciment. Si les llums a cobrir no eren massa grans no s’utilitzava cindri o estructura de fusta de reforç, pel que la construcció de voltes amb aquesta tècnica era molt ràpida. Aquest sistema constructiu no malbarata recursos naturals, perquè la temperatura que es necessita per fer ciment ràpid o guix és més baixa que la que cal per produir ciment pòrtland, o amb argila que és un material fàcil de trobar per a la fabricació dels maons.
La volta catalana es troba exclusivament en construccions populars fins a finals del segle XIX i a partir de principis del segle XX s’estén a l’arquitectura noble i industrial. Arquitectes com Rafael Guastavino, Amat i Jover i Antoni Gaudí són uns dels màxims representants d’aquest tipus de volta, en edificis emblemàtics fora i dins de Catalunya. Tot i que la preservació i construcció de voltes catalanes es torna difícil en el marc de l’actual codi tècnic de l’edificació, que considera la capacitat de càrrega insuficient, es pot considerar com un dels sistemes estructurals més estables i que respon equilibradament als esforços.
El curs “Volta catalana” té com a objectiu el coneixement dels materials més usuals, les diverses tècniques i els múltiples tipus de volta que podem fer servir en cada cas concret que ens trobem, així com la seva posada en pràctica. Per a realitzar aquest curs farem un recorregut breu en la història i en l’actualitat d’aquest element constructiu, estudiarem els conceptes més bàsics, tant de forma com de materials, i ho posarem en pràctica realitzant diferents tipus de voltes a escala real.
Durant la realització del curs es durà a terme les diferents proves empíriques que permetran analitzar el funcionament estructural de la Volta Catalana.

Objectius Generals del Curs

Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de replanteig i construcció d’una volta catalana.

Objectius Particulars

Conèixer els materials, eines de càlcul i tècniques de construcció per a realitzar una volta catalana.

Data i horari

27, 28 i 29 d’abril de 2018
3 jornades de cap de setmana. Divendres de 09.30 h. a 14.00 h, i de 16:00 h. a 20:00 h, Dissabte de 10.00 h. a 14.00 h, i de 16:00 h. a 20:00 h. i Diumenge de 9:00 h. a 15:00 h. (22 hores).

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.

Divendres.
09.30 h: Arribada i Benvinguda.
10.00 h: Presentacions i Inici de Curs.
11.00 h: Pràctica constructiva. Replanteig i arrencada de diverses voltes de maó de pla.
14.00 h: Dinar.
16.00 h: Seguim amb la pràctica. Volta amb materials low-tech.
18.00 h: Xerrada Teòrica. La volta catalana al nostre territori. Usos, aplicacions, materials i eines.
20.00 h: Fi de jornada.
Dissabte.
10.00 h: Demostració / Materials.
11.00 h: Pràctica constructiva. Replanteig i arrencada de diverses voltes de maó de pla.
12:00 h: Mostra de maquetes de diverses voltes de maó de pla a càrrec d’en Ramon Guarda.
14.00 h: Dinar.
16.00 h: Seguim amb la pràctica.
18.00 h: Xerrada teòrica. Anàlisis estructural de les voltes de maó de pla.
20.00 h: Fi de jornada.
Diumenge.
09.00 h: Pràctica constructiva. Construcció i finalització de les diverses voltes.
13.00 h: Dinar.
14.00 h: Dinàmiques constructives en l’ús de la volta catalana, present i futur de la volta.
16.00 h: Cloenda i Final de jornada.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció de la volta catalana.

Teoria: Breu recorregut per la història amb els principals representants de la tècnica constructiu en l’àmbit local, nacional i internacional. Es tractarà la validesa de les aportacions numèriques i experimentals al comportament estructural, la importància dels materials utilitzats i les particularitats del procés constructiu.

Pràctica: Realització de diverses voltes catalanes, amb maons plans i amb altres materials constructius Low-Tech.
Realització de cindris de fusta per a la realització de voltes
Casos pràctics de replanteig d’elements amb volta de maó de pla, escales, el·líptiques, paraboloides, geometries alveolars.
Construcció de voltes amb geometries finites tipus alveolars.

Formadors

Jordi Domènech, Oficial primer de paleta i constructor de tècniques tradicionals. Jordi Domènech.
Ramon Guarda, Oficial primer de paleta i constructor de tècniques tradicionals.
Mariana Palumbo, Arquitecte i membre fundador de Map13, investigadora del Laboratori de Materials amb el grup GICITED de la UPC-Tech.
Oriol Palou, Arquitecte, Consultor d’estructures i membre fundador de Sustenta.
Oriol Roselló, Arquitecte membre de CATS i fundador de bangolo.com.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 15 a 20 persones
Interessats/des en formar-se en la construcció de voltes catalanes amb diverses tècniques.
Arquitectes, Aparelladors, Constructors i Professionals del disseny i la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques de ram de paleta (gaveta, paleta, cubells…), altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants de la zona, menú amb preu especial per als participants. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’escola recomana la possibilitat d’allotjar-se a l‘Hotel Ibis de Mataró amb una relació qualitat preu correcte.

Seria convenient realitzar la reserva amb suficient antelació per assegurar l’allotjament. En aquest cap de setmana hi ha previst diferents esdeveniments a Mataró que poden complicar la disponibilitat d’habitacions.

Cafeta: Durant les jornades al centre de formació hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, etc. obert per als participants.

A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Preus

Preu General: 230,00 €
Preu descompte Estudiant, alumne Escola Orígens* i Agremiat als diferents gremis col·laboradors: 184,00 €
* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Per poder aplicar el descompte d’agremiat s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’agremiat del seu respectiu gremi professional, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’agremiat.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

Seu del Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca
Edifici “Can Boada”
C/ Pirineus, 17 (cantonada Via Europa)
08303 Mataró (Barcelona)

Fer la Inscripció