Date:septiembre 28, 2016

Volta Catalana

Fer la Inscripció

La volta catalana o volta de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana amb la que s’han cobert llums de 4 fins a 10 m d’espais sense cap tipus de reforç. Els materials emprats en aquest tipus de construcció son maons col·locats per la seva part plana amb més superfície i com a material d’unió guix i morter de ciment. Si les llums a cobrir no eren massa grans no s’utilitzava cindri o estructura de fusta de reforç, pel que la construcció d’aquest tipus de volta era molt ràpida i en conseqüència econòmicament sostenible.
La volta catalana es troba exclusivament en construccions populars fins a finals del segle XX i a partir de principis del segle XIX s’estén a l’arquitectura noble i industrial. Arquitectes com Rafael Guastavino, Amat i Jover i Antoni Gaudí son uns dels màxims representants d’aquest tipus de volta, en edificis emblemàtics fora i dins de Catalunya.
Tot i que la preservació i construcció de voltes catalanes és torna difícil en el marc de l’actual codi tècnic de l’edificació, que considera la capacitat de càrrega insuficient, es pot considerar com un dels sistemes estructurals més estables i que respon equilibradament als esforços.

El curs “Volta catalana” té com a objectiu el coneixement dels materials més usuals, les diverses tècniques i els tipus de volta catalana que existeixen, així com la seva posada en pràctica. Per a realitzar aquest curs farem un recorregut breu en la història d’aquest element constructiu, estudiarem els conceptes mes bàsics tant de forma com de materials i ho posarem en pràctica realitzant diferents tipus de volta catalana a escala real.

Durant la realització del curs es durà a terme les diferents proves empíriques que permetran analitzar estructuralment el funcionament de la Volta Catalana.

Objectius Generals del Curs

Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de construcció d’una volta catalana.

Objectius Particulars

Conèixer els materials, eines de càlcul i tècniques de construcció per a realitzar una volta catalana.

Data i horari

28, 29 i 30 d’Abril de 2017
3 jornades de cap de setmana. Divendres i Dissabte de 10.00 h. a 14.00 h, i de 16:00 h. a 20:00 h. i Diumenge de 9:30 h. a 15:00 h. (20 hores).

Divendres.
09.30 h: Arribada i Benvinguda.
10.00 h: Presentacions i Inici de Curs.
11.00 h: Pràctica constructiva. Replanteig i arrencada d’una volta de maó de pla.
14.00 h: Dinar.
16.00 h: Seguim amb la pràctica.
18.00 h: Teoria. Anàlisis estructural de les voltes de maó de pla.
20.00 h: Fi de jornada.

Dissabte.
10.00 h: Demostració / Materials.
11.00 h: Pràctica constructiva. Replanteig i arrencada d’una volta de maó de pla.
14.00 h: Dinar.
16.00 h: Seguim amb la pràctica.
18.00 h: Teoria. La volta catalana al nostre territori. Usos aplicacions, materials, eines i replanteig.
20.00 h: Fi de jornada.

Diumenge.
09.00 h: Pràctica. Construcció i finalització de les dues voltes.
13.00 h: Dinar.
14.00 h: Cloenda. Taula rodona dinàmiques constructives.
16.00 h: Final de jornada.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció de la volta catalana.

Teoria: Breu recorregut per la història amb els principals representants de la tècnica constructiu a nivell local, nacional i internacional. Es tractarà la validesa de les aportacions numèriques i experimentals al comportament estructural, la importància dels materials utilitzats i les particularitats del procés constructiu.

Pràctica: Realització d’una volta catalana, amb maons plans i amb altres materials constructius. Concurs d’idees.

Formadors

Jordi Faulí, Arquitecte director i coordinador de les obres del temple de la Sagrada Família des de 2012.
Oriol Roselló, Arquitecte membre de CATS i fundador de bangolo.com.
Oriol Palou, Arquitecte, Consultor d’estructures i membre fundador de Sustenta.
Ramon Guarda, Oficial primer de paleta i constructor de tècniques tradicionals.
Jordi Domènech, Oficial primer de paleta i constructor de tècniques tradicionals.
Marià Casas, Director Tècnic de Ciments Collet.
Pere Duran, Fabricant de peces ceràmiques Forn d’obra Duran amb processos de cocció sostenibles.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Interessats/des en formar-se en la construcció de voltes catalanes amb diverses tècniques.
Professionals del disseny i la construcció.

Material proporcionat per l’Alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l’Escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques de paleteria (gaveta, paleta, cubells…), altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.
Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’Escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari de cadascú.
Pernoctació: L’Escola ofereix la possibilitat d’allotjar-se al Mas la Vedruna (apartaments rurals al mateix poble) a un preu especial pels participants.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica, … obert per als participants.

Preus

Preu General: 148,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 90,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els participants que han cursat algun dels tallers corresponent al mateix any lectiu, se’ls hi aplicarà directament un descompte del 50% sobre el preu general en el següent curs.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei del Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)